Renovering tid

Hur lång tid tar det att genomföra en renovering

Att svara på hur lång tid en renovering tar att genomföra, är som du säkert förstår en svår fråga att besvara. Det finns många variabler som spelar in. Bor du i lägenhet eller villa? Vad ska du renovera? Hur stor yta ska du renovera?

Även om det är svårt att svara exakt på hur lång tid en renovering tar att genomföra, har vi utvecklat en egen formel för att skapa tidsuppskattningar för projekttiden. Formeln bygger på antal arbetstimmar renoveringen kommer kräva, dividerat på antal arbetare som kommer kunna arbeta effektivt på arbetsplatsen.

Enkelt kan man säga att om en renovering kommer ta 300 h i anspråk, och två personer kan arbeta samtidigt, kommer den renoveringen ta (300/(2*40=80))=3,75. Alltså fyra arbetsveckor.

Det man måste ta hänsyn till är att mindre utrymmen, exempelvis mindre lägenheter, tar längre tid att renovera per kvadratmeter. Det beror på att färre personer kan arbeta samtidigt, samt att arbetet kommer störas av omflyttning av material/verktyg.

Nedan följer en matris som ger en överskådlig bild över hur lång tid det tar att renovera olika stora utrymmen. Det vi räknar med att renovera i detta exempel är: kök, måleri, golvslipning samt el.

 

Tidsuppskattning 4-6 veckor 6-8 veckor 9-11 veckor 12-15 veckor
Upp till 50 kvm x      
Upp till 50-100 kvm   x    
Upp till 100-150 kvm     x  
Upp till 150- 200 kvm       x

Kontakta oss idag så skickar vi rätt personal! (kundservice endast på engelska)